BMI Indeks ili Indeks telesne mase je u stvari visinko-težinski koeficijent, broj koji pokazuje uhranjenost ili neuhranjenost osobe. BMI je veoma značajan statistički uzorak i veoma je tačan za sve osobe koje imaju više od 20 godina i ne pate od medicinskih poremećaja. BMI računamo tako što težinu osobe podelimo sa kvadratom visine osobe. Uzima se visina osobe u metrima.

Formula za izračunavanje je BMI = m/(h*h) gde je m – masa,  a h – visina.

Ipak treba reći da BMI indeks nije pouzdana mera za merenje gojaznosti osoba, jer ne uzima u obzir oblik i tip tela koje osobe imaju, pa tako BMI nije precizan kod sportista tj, osoba koje imaju nizak procenat masti, a veliki procenat mišićne mase.

Inače BMI kao statistička mera uhranjenosti stanovništva postoji jako dugo, naime prvi ga je u upotrebu uveo Adolphe Quetelet, belgijski naučnik.

Visina u cm:
cm

Masa u kg:
kg

Rezultati

BMI index:

Vaša težina:

Idealna težina:

Odstupanje:

Preporučena težina:

-

Tabela indeksa telesne mase:

BMI - Tablica vrijednosti

Uredi
Indeks Nivo
<18,5 Neuhranjenost
18,5 - 24,9 Idealna masa
25 - 29,9 Prekomerna masa
30 - 34,9 Blaga gojaznost
35 - 39,9 Teška gojaznost
>40 Ekstremna gojaznost

Preuzeto sa: http://www.tablicakalorija.com/bmi-kalkulator.html